Krisehjælp

 

Det Sociale Akuttilbud

I Det Sociale Akuttilbud står vi klar 24 timer i døgnet for alle borgere i Skive Kommune over 18 år, som oplever en pludseligt opstået psykisk eller social krise.

Vi yder akut krisehjælp via samtaler, støtte og rådgivning, hvor vi sammen med den enkelte skaber ro og overblik i den konkrete situation.

Du behøver ingen henvisning - ring alle ugens dage, døgnet rundt på akuttelefon: 20 51 80 25

eller henvend dig direkte på Aage Nielsens Vej 25, Stuen tv. 7800 Skive.

                - Ring gerne før en personlig henvendelse hvis muligt.

 

Du kan også læse om tilbuddet ved at klikke på dette link, eller besøge Det Sociale Akuttilbuds hjemmeside på www.akuttilbudskive.dk

 

Væresteder 

 

Den Blå Viol

Den Blå Viol er et værested for mennesker med psykiske, sociale, alkohol- eller sundhedsmæssige problemer.

Værestedet er et alkoholfrit sted med mulighed for at tale med andre, få en kop kaffe eller købe mad og få rådgivning og hjælp til mange af dagligdagens små og store udfordringer.

Du er velkommen til at møde op hos Den Blå Viol på Nørre Allé 2D.

Læs mere om Den Blå Viol på hjemmesiden: www.denblaaviol.dk

 

Mødestedet Sind 

Mødestedet Sind er et værested for psykisk syge, ensomme mennesker og andre, der har en svær dagligdag og behov for støtte og selskab.

På Mødestedet er alle velkomne til en snak, et måltid mad eller en kop kaffe.

Du finder Mødestedet på Resenvej 17.

Læs mere om Mødestedet på hjemmesiden: www.sindhus.dk

 

Forsorgshjem 

 

Vi har i Skive Kommune ikke noget forsorgshjem, så har du brug for et midlertidigt ophold på grund af særlige sociale problemer, som gør at du ikke kan opholde dig i din bolig, eller er du hjemløs og har brug for støtte og hjælp, er der mulighed for at opsøge et forsorgshjem eller et herberg i en anden kommune.

Hvis du står i en situation hvor du tænker du har behov for et ophold på et forsorgshjem, er du meget velkommen til at ringe til Psykiatrirådgivningen for at få råd og vejledning. Du kan ringe på 9915 7499 eller sende en mail til psykiatriraadgivningen@skivekommune.dk

Det er lederen på forsorgshjemmet som indskriver dig. Nærmeste forsorgshjem er:

Vibohøj

Rørsangervej 5

8800 Viborg

Tlf: 8787 7500

 

Eller:

 

Skovvang

Herningvej 74

7500 Holstebro

Tlf.: 9611 3640

 

Krisecentre

 

Har du brug for et midlertidigt ophold på grund af vold og trusler eller krise i familie eller  samlivsforhold, kan du kontakte et krisecenter til kvinder og børn.

Det er lederen i krisecentret som indskriver dig. Nærmeste krisecenter er:

Viborg Krisecenter

Kærsangervej 252

8800 Viborg

Tlf: 8787 7587

 

 

Publiceret 28-07-2017