Der føres tilsyn med tilbuddene i Skive Kommune.

Tilsyn med døgntilbud

Tilsynene med døgntilbuddene i Skive Kommune bliver udført af Socialtilsyn Midt.
Du kan kontakte Socialtilsyn Midt via http://tilsynmidt.silkeborgkommune.dk/kontakt

Tilsyn med øvrige bo- og samværstilbud

Tilsynene med de øvrige bo- og samværstilbud bliver udført af REVAS Aps, som er en privat tilsynsvirksomhed.

Publiceret 30-11-2018