Regulativ for husholdningsaffald

I Skive Kommunes regulativ for husholdningsaffald beskrives regler og ordninger for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Skive Kommune.

Regulativet er opbygget efter et nationalt system for affaldsregulativer og er trådt i kraft den 9. august 2013, hvor det erstatter kommunens tidligere regulativ.

Med regulativet ønskes det at informere om regler og muligheder på affaldsområdet og således være med til at forebygge forurening og uhygiejniske forhold samt begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald.

Du kan bidrage til en bedre affaldshåndtering i Skive Kommune ved at være opmærksom på at sortere dit affald korrekt og anvende kommunens ordninger som beskrevet i regulativet. Regulativet er offentliggjort i Miljøstyrelsens nationale regulativdatabase (NSTAR). Fint databasen her

Du kan finde mere information om affaldshåndtering og -regler i kommunens Affaldsplan og i den nationale Bekendtgørelse om affald. Spørgsmål eller kommentarer til kommunens Regulativ for Husholdningsaffald kan rettes til Skive Kommune på: tlf.: 9915 5500 eller e-mail tek@skivekommune.dk. 

Publiceret 31-05-2018