Folkeskolen skal udfordre alle børn og unge, så de bliver så dygtige, de kan. Samtidig skal vi øge trivslen, styrke tilliden til folkeskolen og mindske betydningen af den sociale baggrund. I Skive Kommune lægger vi stor vægt på at kunne leve op til disse mål, og derfor har det høj prioritet at blive klar til at realisere den nye folkeskole.

Vi ønsker i Skive Kommune, at børn og unge skal vokse op og være i stand til mestre deres eget liv, indgå og deltage i fællesskaber og møde udfordringer med mod og åbenhed. Børn og unge skal være deltagere og opleve sig som betydningsfulde i fællesskabet.  Denne opgave skal vi løse i et tæt samarbejde med forældrene.

Det er også et mål at elever, som forlader folkeskolen, er fagligt parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

 

Folkeskolereformen har tre overordnede formål:

 

1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

 

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater

 

3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for
    professionel viden og praksis.

 

Tre overordnede indsatsområder skal understøtte, at målene nås:

  

1. En længere og varieret skoledag med mere og bedre undervisning og trivsel

  

2. Få klare mål og regelforenklinger

  

3. Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og ledere.

 

Hovedelementer i reformen:

  

  • Flere fagopdelte timer og ny tid til understøttende undervisning, som supplerer
    den fagopdelte undervisning
  • Undervisning i engelsk fra 1. klasse, tysk fra 5. klasse og valgfag fra 7. klasse
  • Motion og bevægelse skal indgå i skoledagen med gennemsnitligt 45 minutter om dagen
  • Tilbud om faglig fordybelse og lektiehjælp
  • Folkeskolen skal i højere grad åbne sig mod det omgivende samfund og samarbejde med bl.a. de kommunale musik- og billedskoler.

 Pejlemærker i arbejdet med skolereformen:

 

  • Udviklingen af den gode skole tager sit afsæt i den enkelte elevs læring og trivsel. Rammerne skal sættes således, at de understøtter dette
  • Arbejdet med Folkeskolereformen forankres i et fælles samarbejde mellem alle folkeskolens interessenter
  • Lærere, pædagoger og ledere understøttes i at arbejde professionelt med opgaven at udvikle folkeskolen.

 

Publiceret 24-04-2014