Marte Meo betyder ved egen kraft og er en konkret metode til at arbejde med anerkendende samspil.

Marte Meo er en analyse af videoklip, der anvendes til at analysere potentialer i et udviklingsstøttende samspil.

Marte Meo er en metode, der tager udgangspunkt i, at barnet udvikler sig i det gode samspil mellem barn og voksen.

Metoden er ressourceorienteret og har udspring i den humanistiske tankegang, hvor udviklingen sker i relationer mellem mennesker.

Metoden hører terapeutisk til i den moderne udviklingspsykologi (bl.a. Stern og Susan Hart).

Det er af afgørende betydning, at barnet skal have et nært og positivt samspil for at udvikle sig og trives.

Marte Meo tager udgangspunkt i fem principper for samspillet mellem barn og voksen.

Den voksne har ansvar for at skabe de bedste rammer for barnets udvikling. Dette sker ved, at den voksne gennem arbejdspunkter over et længere forløb kigger på egen praksis ud fra de fem principper.

Dem fem Marte Meo principper:

  • Følge barnets initiativ ved at se, vente, nikke smile.....
  • Følge barnet ved at benævne barnets initiativ(opmærksomhed, handlinger, tilstande og følelser)
  • Positiv bekræfte barnet
  • Turtagning
  • Positiv ledelse - en måde hvor den voksne anerkendende støtter barnet i at deltage i hverdagsaktiviteter (af- og påklædning, tandbørstning, spisning mv.)

Marte Meo anvendes i konkrete sammenhænge, hvor PPR vurderer det er hensigtsmæssigt i forhold til at understøtte samspillet.

 

Publiceret 08-08-2019