Det kan vi, hvis I som forældre er bekymret for eks. dit barns indlæring, trivsel, adfærd, tale/sprog, hørelse, motorik eller sansebearbejdning. Kontakten til PPR går igennem skole, dagtilbud eller sundhedsplejen.

På den måde kan vi sammen vurdere barnets samlede situation. og drøfte, hvordan de vigtige voksne omkring jeres barn bedst støtter dets udvikling.

 

 

 

 

 

 

  

                Some description

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publiceret 08-08-2019