Skive Kommune fører løbende tilsyn med dit barns dagpleje, vuggestue og børnehave.

Det overordnede mål med tilsynsopgaven er at sikre, at det tilbud, vi stiller til rådighed for dig og dit barn, er i overensstemmelse med lovgivningen og lever op til Skive Kommunes serviceniveau på området.

 

Tilsynsopgaven i de kommunale dagtilbud ikke et årligt besøg i institutionen, men derimod en løbende kontinuerlig opgave og proces, der involverer flere parter.

Afrapportering til Byrådet foregår via data i lokale kvalitetsrapporter samt den fælles Kvalitetsrapport for Skole, Dagtilbud og Familieafdelingen.

 

Skive Kommune fører også tilsyn med private dagplejere, private vuggestuer, børnehaver samt børnepassere.

 

 

Publiceret 16-01-2014