Biler til børn
Praksis for tilkendelse af støtte til køb af bil, til børn ligger som udgangspunkt omkring 3-års alderen.
Hvis dit barn bevilges støtte, bliver bilen dit barns ejendom og skal derfor være til rådighed for barnets kørselsbehov.

Barnet skal have tilladelse til at optage lån fra Statsforvaltningen.
Som forældre skal du/I underskrive en friholdelseserklæring, der friholder barnet for gæld og pålægger dig/jer at hæfte for gælden.

Skive Kommune hjælper med det praktiske i forbindelse med optagelse af lånet.

Publiceret 15-10-2015