Skulpturlandsby Selde har bragt landsbyen Selde i Skive kommune på Danmarks kunstneriske landkort. Det unikke projekt har sit udspring dels i Seldes nyere historie, og dels i et samarbejde med Skive Kommune om områdefornyelse af byen. Tilbage i 2010, deltog Seldes borgere i Skive Kommunes program for områdefornyelsen, og her foreslog flere borgere projekter, hvori der indgår kunst.

 

Da Winti

Idéerne og interessen for kunst opstod ikke ud af intet, for Selde var i en årrække centrum for en række kunstneriske aktiviteter. I 1986 købte tømrermester Herman Jensen den nedlagte foderstofhandel og ombygger den til kunstgalleri - Galleri da Winti - der åbner i 1987, med akademiprofessor og billedkunstner Richard Winther som hovedkunstner. Richard boede, arbejde og udstillede i Selde i omkring fem år og tiltrak mange andre kunstnere. Op genne, 1990'erne boomede kulturen i Selde med foredrag, koncerter og ferniseringer, og det er en del af forklaringen på seldeborgernes interesse for kunst.

 

Skulpturlandsby Selde

Som led i områdefornyelsen, udfører og udstiller studerende fra Aarhus Kunstakademi værker i Selde over to semestre i 2013. Samarbejdet med Aarhus Kunstakademi, støttet af bl.a. Statens Kunstfond og Skive Kommune, fortsætter i 2014-2015, hvor Marianne Jørgensen overtager posten som kunstnerisk leder og kurator. Men her slutter det ikke, for det årligt tilbagevendende landart-arrangement fortsætter i både 2016 og 2017, støttet af bl.a. Aarhus 2017. I 2016 vil programmet byde på eksperimenter med støbning af aluminiumsskulpturer i byrummet, mens det i 2017 vil være videokunsten, der er i fokus.

 

Idéen med skulpturlandsbyen er, at professionelle kunstnere kan komme til Selde og udføre skulpturelle forsøg i det offentlige rum. Meget af kunsten bliver til i Selde og i samarbejde med de ca. 100 af Seldes borgere, der indgår i en mentorordning. Mentorerne støtter kunstnerne, tager ansvar for værket og kunstnernes arbejdsvilkår og hjælper dem med stort og småt. På den måde bliver kunsten for mange i Selde et omdrejningspunkt, og kunstnerne får mulighed for at arbejde i en landsby, hvor interessen for kunst og lysten til at diskutere værkerne er stor. De deltagende kunstnere i skulpturlandsbyen, opfordres til at efterlade ét blivende kunstværk hver, og støt og roligt opnår byen karakter af skulpturpark.

 

Kunsten i hverdagen

Den store lokale interesse for kunst og kunsthåndværk, har også affødt foreningen Seldeco der er en sammenslutning af arbejdende kunsthåndværkere og andre. Deres værker udstilles og sælges fra foreningens lokaler, der også tilbyder mini-café og jævnligt arrangerer foredrag.

Kunsten og kulturen er altså blevet en del af hverdagen i Selde, og byen bruger den til at identificere og markedsføre sig. Intet er tilsyneladende for skørt, stort eller småt, og med passion og hårdt arbejde, har Selde vist at der er plads til kunst og kultur på højt niveau - også uden for metropolerne.   

Publiceret 26-01-2016